Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 - rebalans II - skrajšan postopek           
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občinskem prostorskem načrtu občine Gorje - skrajšani postopek            
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Gorje - prva obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 - rebalans I - skrajšan postopek           
Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne - prva obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor