Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2206/2, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2209/26, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2187/6 in 2187/7, obe k.o. 1789 – Ponova vas            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1690/4, 1690/6, 1690/7 in 1690/8, vse k.o. 2642 – Grosuplje            
Sklep o začasnem financiranju Občine Grosuplje v obdobju januar–marec 2015            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje            
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1           
Dopolnilni sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje za območje nove podružnične osnovne šole Polica           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kmetijsko gospodarstvo Šircelj v naselju Gorenja vas pri Polici            
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2014            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 573/46, k.o. 1787-Mali vrh           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2202/8 in 2203/1, obe k.o. 1794-Račna            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1390/2, k.o. 1783-Grosuplje – naselje           
Odlok o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje           
Sklep o določitvi višine denarnega darila Občine Grosuplje staršem novorojencev           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2226/1 in 2226/2, obe k.o. 1789-Ponova vas           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor