Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Grosuplje           
Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Biba Šmarje Sap           
Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje           
Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Jurček, Mala vas           
Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje           
Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje           
Odlok o načinu izvajanja lekarniške dejavnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana na območju Občine Grosuplje           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Grosuplje           
Statut Občine Grosuplje           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2428/9, k.o. 1791 Žalna           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1287/2 in 1287/3, obe k.o. 1783 Grosuplje – naselje           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2252/15, k.o. 1790 Slivnica           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2428/7, k.o. 1791 Žalna           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2189/2, 2189/3 in 2189/4, vse k.o. 1789 Ponova vas           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 882/11, 882/21, 882/30, 882/31 in 882/38, vse k.o. 1784 Stranska vas           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2283/23, k.o. 1790 Slivnica           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 69/3, 69/4 in 69/5, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta kamnolom Valnaček           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor