Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1996,           
Poročilo o izidu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Sveti Jurij v Krajevni skupnosti Sveti Jurij, ki je bil dne 14. 4. 1996 v prostorih vaško-gasilskega doma v Svetem Juriju (Rogašovci)           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Sveti Jurij v Krajevni skupnosti Sveti Jurij (Rogašovci)           
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1996           
Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in v svete vaških skupnosti na območju Občine Rogašovci na volitvah dne 26. 5. 1996           
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev (Rogašovci)           
Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Rogašovci           
Razpis prvih rednih volitev v svete Krajevnih skupnosti Pertoča, Rogašovci in Sveti Jurij in prve redne volitve v svete Vaških skupnosti Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina in Večeslavci na območju Občine Rogašovci           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 1995           
Sklep o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Pertoča in svete Vaških skupnosti Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci (Rogašovci)           
Sklep o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Rogašovci in svet Krajevne skupnosti Sveti Jurij (Rogašovci)           
Sklep o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve volitve v Vaške skupnosti Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Rogašovci, Serdica in Sotina, na območju Krajevne skupnosti Rogašovci (Rogašovci)           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1996 (Rogašovci)           
Sklep o razveljavitvi sklepa o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev (Rogašovci)           
Sklep o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev (Rogašovci)           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1995           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor