Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1999           
Poročilo o izidu lokalnih volitev v 2. krogu volitev župana Občine Rogašovci           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Rogašovci           
Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti in v svete vaških skupnosti na območju Občine Rogašovci           
Razpis drugega kroga volitev za župana           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci           
Sklep spremembah v občinski volilni komisiji Občine Rogašovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 1997           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogašovci           
Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Rogašovci           
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev           
Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogašovci           
Sklep o določitvi višine povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Rogašovci za leto 1998           
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998           
Sklep o javni razgrnitvni osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin za območje Občine Rogašovci           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1998           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor