Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju prvih treh mesecev leta 2000 oziroma med 1. 1. 2000 in 31. 3. 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1999           
Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih           
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Rogašovci           
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev           
Poslovnik Občinskega sveta občine Rogašovci           
Statut Občine Rogašovci           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1999           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 1998           
Odlok o spremembah odloka o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1999           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sv. Jurij           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Rogašovci           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor