Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2000           
Poročilo o izidu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v vaških skupnostih na območju Krajevne skupnosti Pertoča, ki je bil dne 15. 10. 2000 v prostorih vaško-gasilskega doma v Fikšincih, vaškega doma na Pertoči, vaško-gasilskega doma v Ropoči in vaško-gasilskega doma v Večeslavcih           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Pertoča po programih posameznih vasi – za naselje Pertoča in Ropoča           
Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Rogašovci za leto 2000           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pertoča po programih posameznih vasi           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 1999           
Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje nove Občine Rogašovci           
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2000           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Rogašovci           
Odlok o občinskih cestah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor