Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju prvih treh mesecev leta 2003 oziroma med 1. 1. 2003 in 31. 3. 2003           
Poročilo o izidu naknadnih lokalnih volitev za člane sveta KS Pertoča za naselji Pertoča in Večeslavci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta občine Rogašovci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana Občine Rogašovci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Rogašovci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane svetov KS Pertoča, KS Rogašovci in KS Sv. Jurij           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci za volilno leto 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2002           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2001           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Rogašovci           
Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije občine Rogašovci           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Rogašovci           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogašovci           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogašovci           
Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Rogašovci           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Rogašovci           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Rogašovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor