Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2005           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2004           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje nove Občine Rogašovci           
Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Rogašovci           
Sklep o določitvi in uporabi sredstev za nekatere osebne potrebe upravičencev vključenih v socialno varstvene zavode           
Pravilnik o računovodstvu           
Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Rogašovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2003           
Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Rogašovci           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Rogašovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor