Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2005           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogašovci           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogašovci           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o oblikovanju oddelkov predšolske vzgoje, največjem dopustnem številu otrok v oddelku in fleksibilni normativ v vzgojno varstvenih enotah pri javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Sveti Jurij           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2004           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor