Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2008           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2007           
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Rogašovci           
Pravilnik o nagradah študentom Občine Rogašovci           
Sklep o pripravi podrobnega prostorskega načrta za kamnolom v Sotini           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«           
Sklep o pomoči za novorojence           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci           
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2007           
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2007           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2006           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci           
Ugotovitev občinske volilne komisije, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Rogašovci prešel na naslednjega kandidata           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor