Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2009           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2008           
Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje in številu otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogašovci           
Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci z leto 2008           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij           
Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij           
Pravilnik o zagotovitvi in postopku dodelitve finančnih sredstev za subvencioniranje obrestne mere na glavnice bančnih kreditov kot pospeševanje podjetništva v Občini Rogašovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2007           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,           
Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstveni enoti pri Osnovni šoli Sveti Jurij           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci           
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2008           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor