Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2009           
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2010           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Rogašovci           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogašovci           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2009           
Sklep o višini najemnine za montažni prireditveni šotor           
Popravek Sklepa o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci           
Sklep o določitvi najmanjšega števila otrok v vrtcu, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovalni čas vrtca           
Sklep o obračunavanju odsotnosti otrok           
Sklep o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Rogašovci           
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Rogašovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2008           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Rogašovci           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci           
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor