Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2010           
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2011           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogašovci o prehodu mandata na naslednjega kandidata za člana Občinskega sveta Občine Rogašovci           
Popravek poročila o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana Občine Rogašovci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za člana Občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti Občine Rogašovci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci           
Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma           
Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci           
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti Občine Rogašovci           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci           
Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci           
Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v Sotini           
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor