Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013           
Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij           
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2013           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogašovci           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2012           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci           
Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v Sotini           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Rogašovci           
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2011           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov           
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2012           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom v Sotini           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor