Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2015           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij            
Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2015           
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci           
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2015           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2014           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogašovci o prehodu mandata na naslednjega kandidata za člana Občinskega sveta Občine Rogašovci            
Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Rogašovci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana Občine Rogašovci           
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci           
Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov            
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci            
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti Občine Rogašovci            
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogašovci           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Rogašovci            
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci            
Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij            
Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2013            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor