Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2016            
Sklep o prevzemu in pričetku izvajanja gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«           
Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij           
Sklep o cenah za uporabo Kulturne dvorane Rogašovci           
Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci           
Pravilnik o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2015           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SE 9 – Romski zaselek Serdica           
Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Rogašovci           
Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov           
Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti v Občini Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci           
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2014           
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo več objektov v Občini Rogašovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SE 5           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci           
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci            
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rogašovci            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor