Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center           
Predlog Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2015 - 2020           
Predlog Sklepa o cenah za uporabo Kulturne dvorane Rogašovci           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij           
Predlog Pravilnika o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci           
Osnutek Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2015           
Predlog Letnega programa podjetništva za leto 2015           
Predlog Letnega programa turizma za leto 2015           
Predlog Letnega programa športa v Občini Rogašovci za leto 2015           
Predlog Letnega programa društev izven področja kulture, športa in turizma za leto 2015           
Predlog Letnega programa kulture v Občini Rogašovci za leto 2015            
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci za leto 2015           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2014           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci           
Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta - Obnova lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor