Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogašovci           
Predlog Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2018           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Rogašovci - 2. obravnava           
Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij           
Predlog Odloka o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Rogašovci - 2. obravnava           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2017           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Rogašovci - 1. obravnava           
Predlog Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Rogašovci - 2. obravnava           
Predlog Odloka o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Rogašovci - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo           
Predlog Letnega programa kulture v Občini Rogašovci za leto 2017           
Predlog Letnega programa turizma za leto 2017           
Predlog letnega programa kmetijstva za leto 2017           
Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v Občini Rogašovci           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2016           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor