Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar – marec 2019           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogašovci o prehodu mandata na naslednjega kandidata za člana Občinskega sveta Občine Rogašovci           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana Občine Rogašovci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta občine Rogašovci           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za člana Občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Rogašovci           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogašovci           
Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2018           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Rogašovci za leto 2018           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Rogašovci           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogašovci           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogašovci           
Statut Občine Rogašovci           
Odlok o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema           
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Sveti Jurij           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij           
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor