Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Gorišnica           
Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Gorišnica           
Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Gorišnica           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gorišnica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1996           
Sklep Občinskega sveta občine Gorišnica o vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov iz 4. člena odloka za ustvarjanje odpadkov in povračil za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Gorišnica           
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica           
Odlok o spremembah odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Gorišnica           
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1997           
Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorišnica za leto 1997           
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1996           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor