Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Gorišnica prešel na drugega kandidata           
Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za glavno cesto Hajdina–Ormož, odsek Gorišnica–Ormož in Presoje vplivov na okolje za isto cesto           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1998           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gorišnica           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gorišnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj           
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1998           
Odlok o o javnem redu in miru v Občini Gorišnica           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorišnica           
Odlok o določitvi volilnih enot (VE) v Občini Gorišnica           
Sklep o pravici do povrnitve stroškov volilne kampanje na volitvah za župana in člane občinskega sveta           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva v Občini Gorišnica           
Poslovnik nadzornega odbora Občine Gorišnica           
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1997           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1997           
Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorišnica za leto 1998           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 1996           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor