Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Gorišnica za leto 2000           
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica           
Odlok o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Odlok o lokacijskem načrtu za nadvoz in pripadajoče ceste železniške proge Pragersko–Središče v Zamušanih           
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1999           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Gorišnica           
Poslovnik Občinskega sveta občine Gorišnica           
Statut občine Gorišnica           
Sklep o določitvi ekonomske cene programa vrtca Cirkulane in Gorišnica           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorišnica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1998           
Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorišnica za leto 1999           
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor