Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina–Ormož, odsek Gorišnica–Ormož           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Gorišnica za leto 2001           
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2000           
Odlok o lokacijskem načrtu za hitro cesto Hajdina–Ormož, odsek Markovci–Gorišnica           
Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Gorišnica           
Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za območje industrijsko obrtne cone v Moškanjcih           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Cirkulane           
Poslovnik Nadzornega odbora občine Gorišnica           
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Gorišnica           
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnos v Občini Gorišnica           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Gorišnica           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Gajevci           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorišnica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1999           
Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Gorišnica           
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2000           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1999           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor