Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2002           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Muretinciemljišča           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin           
Cenik prispevka pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje v Občini Gorišnica           
Odlok   o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2001           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 2000           
Odlok o spremembah odloka o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Gorišnica           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Gorišnica           
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2001           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2000           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorišnica           
Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini Gorišnica           
Sklep o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Gorišnica za leto 2001           
Sklep  o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin           
Sklep  o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Gajevci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor