Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Gorišnica           
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Gorišnica dopolnjenega v letu 2001           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gorišnica           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gorišnica           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gorišnica           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Gorišnica za leto 2003           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gorišnica           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorišnica           
Odlok o spremembi proračuna Občine Gorišnica za leto 2002           
Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2001           
Odlok o vaških odborih           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorišnica           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Gorišnica           
Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Gorišnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor