Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Gorišnica v obdobju januar - marec 2007           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Poslovnik občinskega sveta občine Gorišnica           
Statut občine Gorišnica           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gorišnica           
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine Gorišnica           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2006           
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje - 1986-1990 za območje Občine Gorišnica dopolnjenega v letu 2001           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2006           
Odlok o predkupni pravici Občine Gorišnica na nepremičninah           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dolane           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Veliki vrh           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Moškanjci           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Pohorje           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Veliki vrh           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Gorišnica           
Odlok o določitvi volilnih enot za  volitve članov Občinskega sveta Občine Gorišnica           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorišnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor