Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gorišnica           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v občini Gorišnica            
Pravilnik o tržnem redu v Občini Gorišnica           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorišnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorišnica           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelnih številk 85/5 in 84/4 obe k.o. Gorišnica           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2007           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Forma           
Odlok o občinskem prazniku Občine Gorišnica           
Letni program športa v občini Gorišnica za leto 2008           
Odlok o proračunu občine Gorišnica za leto 2008           
Odlok o proračunu občine Gorišnica za leto 2007           
Sprememba odloka o vaških odborih           
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorišnica           
Pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v občini Gorišnica           
Sklep o začasnem financiranju občine Gorišnica v obdobju april - junij 2007           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Gorišnica za leto 2006           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor