Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje(PUP) Občine Gorišnica za potrebe ČN Gorišnica           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Gorišnica za potrebe ČN Gorišnica           
Tehnični popravek prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gorišnica           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Gorišnice           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2008           
Tehnični popravek prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990            
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Gorišnic druge spremembe in dopolnitve 2008           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2008           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Gorišnica – dopolnitev 2003           
Popravek – Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Gorišnica           
Sklep o podelitvi statusa grajeno javno dobro           
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta občine Gorišnica           
Sklep o spremembi sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Gorišnica – spremembe in dopolnitve 2008           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2009           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2008           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Gorišnica           
Sklep o pridobitvi nepremičnine k.o. Gajevci           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Zagojiči           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorišnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor