Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2009           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Moškanjci           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2009           
Odlok o drugi spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Gorišnica – spremembe in dopolnitve 2008 ČN Gorišnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Gorišnica           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Gorišnica ŠTUKI –MURETINCI, za živilsko- predelovalno dejavnost,in Okoljskega poročila za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Gorišnica za živilsko- predelovalno dejavnost           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Gorišnica ŠTUKI –MURETINCI, za potrebe živilsko-predelovalno dejavnost           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Gorišnica ŠTUKI –MURETINCI, za potrebe živilsko-predelovalno dejavnost           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Gorišnica ŠTUKI –MURETINCI, za živilsko- predelovalno dejavnost,in Okoljskega poročila za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Gorišnica za živilsko- predelovalno dejavnost           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Gorišnica           
Odlok o proračunu Občine Gorišnice za leto 2010           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2009           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Gorišnica za leto 2008           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor