Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorišnica           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu v Občini Gorišnica           
Sprememba Odloka o vaških odborih           
Sklep o začasnem financiranju občine Gorišnica v obdobju januar-marec 2011           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2010 – rebalans 3.           
Poročilo o izidu Volitev za župana Občine Gorišnica           
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine Gorišnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorišnica           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2010 – rebalans II.           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra k.o. Gorišnica           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2010 - rebalans I.           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Gorišnica za leto 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor