Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Zamušani           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2011 - rebalans 2.           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2011 – rebalans 1.           
Odlok o urejanju javne razsvetljave           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Gorišnica za leto 2010           
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna           
Odlok o režijskem obratu v Občini Gorišnica           
Odlok o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Gorišnica           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica           
Letni program športa Občine Gorišnica za leto 2011           
Odlok o proračunu občine Gorišnica za leto 2012           
Odlok o proračunu občine Gorišnica za leto 2011           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gorišnica           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Gorišnica           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gorišnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor