Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2012 – rebalans III.           
Sklep o začasnem financiranju občine Gorišnicav obdobju januar – marec 2013           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2012 – rebalans II.           
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v osnovni šoli Gorišnica v občini Gorišnica           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorišnica           
Odlok o turistični taksi v Občini Gorišnica           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorišnica            
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorišnica           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Gorišnica za leto 2011           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2012 – rebalans 1.           
Letni program športa občine Gorišnica za leto 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor