Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ureditvi meje med občinama Markovci in Gorišnica           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Gorišnica           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Gorišnica           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gorišnica           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2014 - rebalans           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Gorišnica           
Ugotovitveni sklep o podaji pisne izjave člana občinskega sveta v kateri izjavlja, da nepreklicno odstopa s funkcije člana občinskega sveta občine Gorišnica           
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Gorišnica           
Sklep o potrditvi o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Gorišnica           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gorišnica           
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči na domu – socialne oskrbe za leto 2014           
Sklep o potrditvi subvencioniranja stroškov omrežnine           
Odlok o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Gorišnici           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2013           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2014 - rebalans           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor