Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gorišnica           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Gorišnica           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2015           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o določitvi cene storitve odvajanja, cene storitve čiščenja in o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju občine Gorišnica           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2015           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Maribor za območje Občine Duplek           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje športnega centra Gorišnica (EUP PL43)           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2015           
Letni program kulture Občine Gorišnica za leto 2015           
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016           
Letni program športa Občine Gorišnica za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor