Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Gorišnica           
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gorišnica           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2015           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda - čiščenje odplak           
Predlog Sklepa o določitvi cene storitve odvajanja, cene storitve čiščenja in o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju občine Gorišnica           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2015           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Gorišnica za leto 2014           
Predlog Letnega programa kulture Občine Gorišnica za leto 2015           
Predlog Letnega programa športa Občine Gorišnica za leto 2015           
Predlog Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2015 in 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor