Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje športnega parka Gorišnica (EUP PL 43)           
Predlog Sklepa o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju občine Gorišnica           
Predlog Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2018           
Predlog Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2017           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017           
Predlog Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2018           
Predlog Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016           
Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gorišnica            
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Gorišnica            
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2015           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorišnica            
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorišnica            
Predlog Sklepa o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Gorišnica           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Občine Gorišnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor