Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju občine Gorišnica           
Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Gorišnica           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gorišnica           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2018           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2017           
Poslovnik nadzornega odbora Občine Gorišnica           
Statut Občine Gorišnica           
Sklep o določitvi poslovnega časa delovanja vrtca za šolsko leto 2017/2018           
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Gorišnica v Občini Gorišnica           
Sklep o določitvi vrste in števila oddelkov ter števila otrok v posameznem oddelku vrtca           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2018           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2017           
Sklep o začetku postopka priprave Regionalnega prostorskega načrta za območje povezovalne ceste med Mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in Hitro cesto Hajdina - Ormož           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2016           
Letni program kulture Občine Gorišnica za leto 2017           
Letni program športa Občine Gorišnica za leto 2018           
Letni program športa Občine Gorišnica za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor