Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica za leto 2019           
Sklep o imenovanju podžupana           
Sklep o začasnem financiranju Občine Gorišnica v obdobju januar – marec 2019           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gorišnica           
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Gorišnica           
Sklep o določitvi vrste in števila oddelkov ter števila otrok v posameznem oddelku vrtca           
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Gorišnica v Občini Gorišnica           
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorišnica           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Gorišnica           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gorišnica           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2018           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gorišnica           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini Gorišnica           
Zaključni račun proračuna Občine Gorišnica za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor