Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gorišnica in Občino Dornava           
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Gorišnica           
Sklep o določitvi poslovnega časa delovanja vrtca           
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Gorišnica v Občini Gorišnica           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gorišnica in Občino Ormož           
Sklep o določitvi vrste in števila oddelkov ter števila otrok v posameznem oddelku vrtca           
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2019           
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2020           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2018           
Letni program kulture Občine Gorišnica za leto 2019           
Letni program športa Občine Gorišnica za leto 2019           
Letni program športa Občine Gorišnica za leto 2020           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor