Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1996 (Gornji Petrovci)           
Sklep o določitvi javnega interesa na področju kulture (Gornji Petrovci)           
Sklep o javni razgrnitvi kartografskega gradiva (Gornji Petrovci)           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Petrovci           
Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v I. polletju leta 1996 (Gornji Petrovci)           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1995           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1996           
Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 1996           
Odlok o rokih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav in dimnih vodov v Občini Gornji Petrovci           
Sklep o dopolnitvi programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1995           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci do sprejetja proračuna za leto 1996           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor