Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1997           
Odredba o razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota za območje Občine Gornji Petrovci           
Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci           
Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1997 v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Novine (Gornji Petrovci)           
Odlok o ureditvi avtobusnih postajališč na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1997           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987 (Gornji Petrovci)           
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1996           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci           
Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v prvem polletju leta 1997 (Gornji Petrovci)           
Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 1997           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gornji Petrovci           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Petrovci           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Gornji Petrovci v letu 1997           
Spremembe statuta Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1996           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor