Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci v letu 1999           
Poročilo o volilnih izidih glasovanja za člane Sveta občine Gornji Petrovci na volitvah           
Poročilo o volilnih izidih glasovanja za župana Občine Gornji Petrovci           
Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Gornji Petrovci           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci           
Statutarni sklep Občine Gornji Petrovci           
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornji Petrovci in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornji Petrovci           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Gornji Petrovci           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornji Petrovci           
Sklep o izgradnji sistema za oskrbo s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci           
Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1998 v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o priznanjih Občine Gornji Petrovci           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Gornji Petrovci           
Sklep o spremembi sklepa o izgradnji javne razsvetljave na področju novozgrajenih parkirnih prostorov pri pokopališčih in avtobusnih postajališčih z okolico v letu 1998           
Sklep o sofinanciranju modernizacij vaških cest na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1998           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Gornji Petrovci – enota vrtca           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor