Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o režijskem obratu v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci           
Odlok o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi           
Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev           
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1999           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Petrovci           
Statut Občine Gornji Petrovci           
Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1998           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gornji Petrovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor