Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu volitev članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci           
Razpis naknadnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, v VE 5, volišče št. 5 na območju Občine Gornji Petrovci           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gornji Petrovci           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gornji Petrovci           
Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Novine Gornji Petrovci           
Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci           
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Gornji Petrovci           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci           
Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje 2002 na območju Občine Gornji Petrovci           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci           
Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Gornji Petrovci           
Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2002           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Gornji Petrovci           
Akt o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada občine Gornji Petrovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2001           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor