Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2004           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2004           
Odlok o predkupni pravici Občine Gornji Petrovci na nepremičninah           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o turistični taksi v Občini Gornji Petrovci           
Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornji Petrovci           
Sklep o spremembi in dopolnitvi akta o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi           
Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2003           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2002           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Poročilo o izidu naknadnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, na območju Občine Gornji Petrovci           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor