Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2007           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2006           
Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2007           
Razpis naknadnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, v VE 5, volišče št. 5 na območju Občine Gornji Petrovci           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci           
Statut Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. z dne 15. 5. 2001           
Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Gornji Petrovci           
Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje 2006 na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci           
Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2006           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2005           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor