Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Križevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gornji Petrovci           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci           
Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2008           
Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci           
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, vzdrževanje, upravljanje in izkoriščanje omrežja širokopasovnih povezav« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva           
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Gornji Petrovci           
Sklep o omejitvi prometa na javnih poteh v Občini Gornji Petrovci           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije           
Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«           
Sklep o uskladitvi zneska namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci v EUR-e           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2008           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2007           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2006           
Odlok o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Gornji Petrovci           
Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2007           
Sklep o uskladitvi zneska namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci v EUR-e           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor