Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2008           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2007           
Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del naselja Peskovci – farma za piščance (Občina Gornji Petrovci)           
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Gornji Petrovci           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2009           
Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Gornji Petrovci           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, vzdrževanje, upravljanje in izkoriščanje omrežja širokopasovnih povezav« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije           
Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci           
Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil članov nadzornega sveta javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornji Petrovci           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor