Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2011           
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Občine Gornji Petrovci           
Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2011           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija           
Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju           
Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 10. 10. 2010           
Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2010           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Gornji Petrovci           
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2010           
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2009           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci           
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor